* * *

Könlündə vüsal nəğməsi vardırsa, sevirsən,

Sevda dolu qəlbin səsi vardırsa, sevirsən.

 

Yox qorxusu yaş ötsə, xəzan tutsa vücudun,

Ruhunda bahar müjdəsi vardırsa, sevirsən.

 

Eşq içrə təlatümlə coşan qəlbinə hər dəm,

Sevdalıların qibtəsi vardırsa, sevirsən.

 

İstəklini əks etdirəcək güzgüdü qəlbin,

Tənha ürəyin bir kəsi vardırsa, sevirsən.

 

Cəhd eylə məramındakı könlün deyən olsun,

Nitqində vəfa kəlməsi vardırsa, sevirsən.

(more…)

Kandil duası

Ey! bu sonsuz âlemleri, bir zerreden var eden,
Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarına yâr eden,
Bizlere cenneti canân, cehennemi nâr eden,
…Rahmân olan,Rahim olan, bağışlayan RABB’İMİZ.

Bu gece biz , ruhumuzun kirlerinden arındık.
Bu gece biz, beden beden imân ile sarındık.
Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barındık,
Açtığımız bu elleri, boş çevirme YÂ RABBİ !

Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden,
Husûmetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden,
Er geç, Sana gelmek için, geçeceğiz kabirden.
Bize kabir azabını gösterme hiç YÂ RABBİ !

Bu gece af yağmurunu, sağnak sağnak ver bize,
Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize,
Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize,
Mahşer günü, biz kulları, utandırma YÂ RABBİ !

Ataların emâneti, bu mübârek vatanı,
Vatan için şehit düşüp, kucağında yatanı,
O mukaddes kışlalarda eli silah tutanı,
Düşmanların şerlerinden, emin eyle YÂ RABBİ !

Kahraman Türk Milletini, türlü iftiralardan,
Hürriyete kasteden, çağ dışı belâlardan,
Asil Türk gençliğini, sapık mâceralardan,
Anarşiden ve nifaktan, emin eyle YÂ RABBİ !
(more…)

Mən Allahdan istədim…

Mən Allahdan ağrılarımı azaltmasını istədim. Allah söylədi ki – Mən ağrını azaltmıram, onu sən atmalısan.

Mən Allahdan qüsurlu övladımı tam, sağlam etməsini istədim. Allah söylədi ki, – Onun ruhu tamdır, cismi isə müvəqqətidir.

Mən Allahdan mənə səbr verməsini istədim. Allah söylədi ki, – Səbr bəlaların məhsuludur. O, verilmir, qazanılır.

Mən Allahdan xoşbəxtlik istədim. Allah söylədi ki, -Mən xeyir-dua verirəm. Xoşbəxt olmaq səndən asılıdır.

Mən Allahdan acılarımı azaltmasını istədim. Allah söylədi ki, – Əziyyətlər səni dünya qayğılarından alıb mənə yaxınlaşdırır.

Mən Allahdan ruhumu ucaltmasını istədim. Allah söylədi, – Sən özün ucalmalısan. Mən isə sənin budaqlarını kəsəcəyəm ki, meyvələrin bol olsun.

Mən həyatdan zövq almaq üçün Allahdan hər şey istədim. Allah söylədi ki, – Mən sənə həyat vermişəm ki, hər şeydən zövq ala biləsən.

Mən Allahdan istədim ki, Onun məni sevdiyi qədər mən də başqalarını sevə bilim. Allah söylədi ki, – Bəli, nəhayət ki, sən həqiqəti dərk etdin.

Tərcümə etdi: Haşımzadə Samirə

Üçlük

Sənsizliyə tab eyləyə bilsəydi bu könlüm
Məcnun kimi gündüz-gecə çöllərdə gəzərdim,
Məcnun kimi çöllərdə gəzərdim və dözərdim.

***

Qəlbimdə əgər bilsə idim vəslə güman var,
Köksümdəki hər bir ucalan dağı çapardım,
Köksümdəki hər dağı çapardım və tapardım.

***

Olsaydı əgər mümkün o dünyaya gedəndə
Bir dəfə səni görməyimi arzu edərdim,
Bir dəfə səni arzu edərdim və gedərdim.

***

Getdin, nədi sevda qəminin zilləti bildim,
Gəlsəydin əgər sevgidəki zövqü bilərdim,
Gəlsəydin əgər zövqü bilərdim və ölərdim.

***

Bəxt ulduzumu olsa idi görməyə imkan,
Zülmətlər içindən özümə bir yol açardım,
Zülmətlər içindən yol açardım və qaçardım.

Hacı Arif

Sevginin sehri

Sevən və sevilən üçün ayrılıq yoxdur. Sevgi həqiqi olarsa, maddi məsafənin heç bir əhəmiyyəti olmaz. Çünki sevginin əsli ruhdadır. Bu həqiqəti Mövlana çox sadə anladır:

– Sevənlər sonda bir yerdə görüşməz. Onlar əvvəldən bir-birilərinin içindədirlər.

Torpaqda bitən güllər solar gedər. Qəlbdə bitən güllər isə daimi və daha xoşdur.

O, hamını sevgiyə çağıraraq buyurur:

– Qardaşlarım, qardaşlarım. Bir qüvvəyə, bir duyğuya bağlı qalmayın. Qəlblərinizin bir-birinizə açılmasını istəyirsinizsə, bir-birinizi sevin. Hər kəs bir-birini sevsin, dostcasına əl-ələ versin. Çünki düşmən pusqudadır. Əsl olan sevgidir. İnsan mayasındakı bu duyğunu artırmalı, arındırmalıdır.

Mövlana dünyəvi eşqi aşmağı, həqiqi eşqə çatmağı nəsihət edir. Dünyəvi eşqi Məcnunun dəvəsinə bənzədərək “Məsnəvi”sində bu hekayəni anladır:

(more…)

Ərəb hərfləriylə yazaq-3

HƏRƏKƏLƏR – Ərəb dilində SAİT HƏRFLƏR olmur. Bunları göstərmək üçün HƏRƏKƏ adlanan işarələrdən istifadə olunur.

1. FƏTHƏ

Hərfin üzərində meyilli kiçik xətdir. Bu hərəkə incə hərflərdən sonra Ə, yarımqalın və qalın hərflərdən sonra A səsini bildirir. Yəni bu hərəkə bizim ilk sait səsimizdir. Unutmayın, bir hərfə aid olan hərəkə, o hərfdən sonra hesab edilir, yəni hərfə aid olan, hərfdən sonra gələn deməkdir.


(more…)

Nağılmış…

Yenə sənə gəldim. Içimdə böyük həvəssizlik var. Səni istəmirəm. Səndən zəhləm gedir. Necə ki, 8 il öncə zəhləm gedirdi. 8 ildi sənə acıqla baxıram. Amma son 4 ildə sənə gəlmək məcburiyyətində deyildim. Elə bil alnıma yazılmısan. Hara gedirəmsə, qarşıma çıxırsan. Hər gün yolumun üstündə dayanmısan. 8 il öncə qismətimə sənin yazıldığını biləndə bütün günü ağlamışdım, istəməmişdim səni. Elə bil dünyanın sonuydu. Niyə səni seçmək məcburiyyətində qaldım? Niyə səndə oxumalı oldum? Işdən monitorinq üçün universitetləri seçəndə səni yenə də mənə təklif etdilər. Amma imtina etdim. Sən mənə kədərdən, peşmançılıqdan başqa heç nə vermədin. Məni ancaq incitdin. Bu gün isə lap betəridi. Yenə də sənə gəlmək məcburiyyətindəyəm. Mütləq gəlməliyəm, çünki işdən vacib sənədləri tapşırıblar. Daxil oluram qapıdan içəri, həmin qapıçılar dayanıb qapıda. Tez-tez keçirəm koridordan həyətə, yenə də binaya daxil oluram. Tələbələr doludu, amma tanış üz yoxdu. Yavaş-yavaş pilləkənələri çıxıram. 3-cü mərtəbə məni maqnit kimi çəkir. Filologiya sözünü görüb yerimdə donuram. Bir az da yavaş-yavaş çıxmağa başlayıram. Yuxarı çatan kimi dekanlıqdan Məhərrəm müəllim çıxır. Gözəl, mülayim insan, sevimli zamdekanımız.  ))

(more…)

Yağış yağır

Bu gün hava buludludur,

Yağış yağır küçələr boş.

Bircə mənəm dolanıram sərxoş-sərxoş.

Ara-sıra ağac altda, künc bucaqda

Gur yağışdan daldalanan adamlar var.

Heyrət dolu nəzərlərlə baxır mənə o adamlar.

Düşünürlər bu sərsəri kimdir görən?

Tamam suyun içindədir, amma gülür, ağlı çaşıb,

Bu sevgisiz, bu qorxacaq insanlara nə deyim mən,

Onlar məni dəli bilir,

Kaş ki, biri soruşaydı yaxınlaşıb

“Nə gülürsən, gur yağışda gəzmək nədir?

Baxan deyir bu dəlidir, divanədir”

(more…)