Mən Allahdan istədim…

Mən Allahdan ağrılarımı azaltmasını istədim. Allah söylədi ki – Mən ağrını azaltmıram, onu sən atmalısan.

Mən Allahdan qüsurlu övladımı tam, sağlam etməsini istədim. Allah söylədi ki, – Onun ruhu tamdır, cismi isə müvəqqətidir.

Mən Allahdan mənə səbr verməsini istədim. Allah söylədi ki, – Səbr bəlaların məhsuludur. O, verilmir, qazanılır.

Mən Allahdan xoşbəxtlik istədim. Allah söylədi ki, -Mən xeyir-dua verirəm. Xoşbəxt olmaq səndən asılıdır.

Mən Allahdan acılarımı azaltmasını istədim. Allah söylədi ki, – Əziyyətlər səni dünya qayğılarından alıb mənə yaxınlaşdırır.

Mən Allahdan ruhumu ucaltmasını istədim. Allah söylədi, – Sən özün ucalmalısan. Mən isə sənin budaqlarını kəsəcəyəm ki, meyvələrin bol olsun.

Mən həyatdan zövq almaq üçün Allahdan hər şey istədim. Allah söylədi ki, – Mən sənə həyat vermişəm ki, hər şeydən zövq ala biləsən.

Mən Allahdan istədim ki, Onun məni sevdiyi qədər mən də başqalarını sevə bilim. Allah söylədi ki, – Bəli, nəhayət ki, sən həqiqəti dərk etdin.

Tərcümə etdi: Haşımzadə Samirə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *