Rəcəb ayı, Rəqaib gecəsi.

İslami dəyərlərə görə ilin üç ayı müqəddəsdir: Rəcəb, Şəban və Ramazan ayları. Rəcəb ayı əfv və məğfirət, Şəban ayı şəfaət, Ramazan ayı isə savabların qat-qat verilməsi ayıdır. Bu gecə müqəddəs Rəcəb ayı daxil olur. Rəcəb ayının ilk Cümə gecəsi isə Rəqaib gecəsi adlanır.

Bir gün Məhəmməd (s.ə.s.) Rəcəb ayındakı ibadətlərin fəziləti barədə danışırdı. Bu zaman yaşlı bir kişi soruşur: “Ya Rəsulallah! Rəcəb ayını bütünlüklə oruclu keçirməyə gücüm yetməz.” Bu zaman Allahın rəsulu (s.ə.s.) belə buyurdu: “Sən Rəcəb ayının 1-ci, 15-ci və sonuncu günləri oruc tut, hamısını tutmuş savabına qovuşarsan. Çünki bu ayda savablar 10 misli qədər yazılır. Fəqət, Rəcəbi-Şərifin ilk Cümə gecəsindən qafil olma!”

Rəcəb ayının ilk cümə gecəsini “Rəqaib” gecəsi adlanır. Bu gecəyə məxsus bir namaz yoxdur. Müsəlmanlar Raqaib gecəsini ibadətlə keçirməli, qəzası olan qəza namazı qılmalıdır! Qəzası olmayan da nafilə namaz qılar. Bundan başqa, Qur’an-i Kərim oxunmalı, zikr edilib, tövbə istiğfar edilməlidir. Hədis-i şəriflərdə buyurulur:
(Rəcəb ayında Allah’a çox istiğfar edin; çünki Allah-Təala Rəcəb ayının hər vaxtında Cəhənnəmdən azad etdiyi qulları vardır. Bundan başqa, Cənnətdə elə saraylar vardır ki, ancaq Rəcəb ayında oruç tutanlar girər.) [Deyləmi]

(Ramazan ayından başqa Allah rizası üçün bir gün oruc tutan, yaxşı bir yarış atının bir əsrdə gedə biləcəyi məsafə qədər Cəhənnəmdən uzaqlaşar.) [Əbu Ya’la]

(Bu beş gecəde edilən dua geri çevrilməz: Rəgaib gecəsi, Bərat gecəsi, Cümə gecəsi, Ramazan bayramı və Qurban bayramı gecəsi.) [İ.Asakir]

(Rəcəb böyük bir aydır. Allah- Təala bu ayda savabları qat -qat edər. Rəcəb ayında bir gün oruc tutan, bir il oruc tutmuş kimi savaba qovuşar. 7 gün oruc tutana, Cəhənnəm qapıları qapanır. 8 gün oruc tutana Cənnətin 8 qapısı açılır. On gün oruc tutana, Allah-Təala istədiyini verər. 15 gün oruc tutana keçmiş günahları bağışlanar. Rəcəb ayında Allah-Təala Nuh əleyhissəlamı gəmiye mindirdi və o da, Rəcəb ayını oruclu keçirdi. Yanındakılara da oruc tutmalarını əmr etdi.) [Tabərani]

(Rəcəb ayının ilk Cümə gecəsini [Rəgaib gecəsini] ehya edənə, qəbir əzabı edilməz. Duaları qəbul edilər. Yalnız, yeddi nəfərin duası qəbul olmaz: Faizçi, müsəlmanları aşağı görən, ana-atasına əziyyət edən, müsəlman olan və dinin əmrlərinə tabe olan ərini dinləməyən qadın, çalğıçı və zina edən, beş vaxt namazı qılmayan.) [S. Ebediyye] [Bunlar, bu günahları tərk etmədikcə, tövbə etmədikcə, duaları qəbul olmaz.]

Rəcəb ayında edilən dua qəbul edilər, günahlar bağışlanar. Günah işlədənin cəzası da qat- qat olar.

Allah bütün müsəlmanlara hidayət versin və günahlarını bağışlasın. Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *