Qar çiçəyim

Əfsanə var ki, Adəm və Həvva Ədn cənnətindən qovulduqdan sonra Həvva ümidsizcə, tək-tənha dizlərini qucaqlayaraq dünyanın bir küncündə oturub ağlayırmış. Həm Allahın bol nemətləriylə dolu qayğısız yaşadığı gözəl məkanından qovulmuş, həm sevgilisindən ayrı düşmüş, həm də qışın şaxtası uzandıqca uzanır, bitmək bilmirdi.  Onun artıq heç bir bağışlanmağa və ya sevgilisinə qovuşmağa gümanı yox idi. Soyuq qışın onları beləcə məhv edəcəyini düşünürdü. Bu zaman bir mələk peyda olur. O, Həvvanı sakitləşdirərək qar dənələrini əlinə alır və onlara üfürərək ağappaq çiçəklər yaradır. Qarın altından baş qaldıran çiçəklər Həvvanın ümid gülləri olur…

Bir dağ başında, soyuq fevral ayında heç kimin gözləmədiyi bir zamanda qarlara, qışa üsyan edərək torpaqdan baş qaldıran ümid gülümsən – qar çiçəyim. Səni hər kəs sevə bilməz. Çünki səni sevmək cəsarət istər. Eləcə uzaqdan, əlçatmazca sevməyi bacaranların cəsarətini. Çünki sən çox qürurlusan və əlçatmazsan. Həyat yolunda fırtınalar, soyuqlar varkən, günəş belə uzaqdan naz edərkən, yenə də dirənmək, bütün maneələrə gülümsəyərək öz gözəlliyini saçmaq, yenə qalib gəlmək üçün ancaq sənin qədər cəsarətli, sənin qədər üsyankar olmaq gərək. Bütün çiçəklər yazı seçərkən, sən çətin olanı seçirsən. Ona görə yox ki, qışı sevirsən. Sən günəşi qaranlıqlardan tələb edirsən, qış ilə öz azadlığını, baharını istəyən inqilabçı kimi mübarizə aparırsan. Sən baharın elçisisən.

(more…)

Gözəllik harda gizlənib?

Günlərin bir günü iki  dənizçi öz qismətini axtarmaq üçün dünya səyahətinə çıxır. Onlar üzərək bir adaya gəlirlər. Burada qəbilə başçısının 2 qızı var idi. Böyük qız – dünya gözəli idi, kiçik qız isə elə də gözəl deyildi.

Dənizçilərdən biri öz dostuna dedi:

–          Mən öz xoşbəxtliyimi tapmışam. Burada qalıb qəbilə başçısının qızı ilə evlənirəm.

–          Hə, düz deyirsən. Böyük qız həqiqətən də çox gözəldir, çox ağıllıdır. Sən doğru seçim etmisən.

–          Əziz dostum, sən məni düz başa düşmədin. Mən başçının kiçik qızı ilə evlənirəm.

–          Ağlını itirmisən? O axı … belə də.

–          Bu mənim qərarımdır. Və mən bunu edəcəm.

Beləliklə, dostu yoluna davam edərək üzüb gedir, digəri də elçi daşının üstünə oturur. Demək, qəbilədə belə qayda-qanun var idi ki, başlıq olaraq qızın əvəzində atasına inək verirdilər. Yaxşı gəlinin dəyəri 10 baş inək idi. Dənizçi də 10 baş inək gətirərək, qəbilə başçısının yanına gəlir.

(more…)

Где сокрыто красота

Однажды два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. Приплыли они на остров, где у вождя одного из племён было две дочери. Старшая — красавица, а младшая — не очень.

Один из моряков сказал своему другу:
— Всё, я нашёл своё счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя.
— Да, ты прав, старшая дочь вождя — красавица, умница. Ты сделал правильный выбор — женись.
— Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей дочери вождя.
— Ты что, с ума сошёл? Она же такая… не очень.
— Это моё решение, и я это сделаю.

Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошёл свататься. Надо сказать, что в племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невеста стоила десять коров. Пригнал он десять коров и подошёл к вождю.

(more…)