Məhdud beyinlər

blogpostgraphic3  Yazılmamış qanunlar, qaydalar. Hamı bunlara riayət etməyə çalışır və bunu özünə borc bilir. Yaxşı bəs kim yazıb axı bu yazılmamış qanunları? Birinci kim icad eliyib?! Bunu öyrənmək ilk dəfə hər hansı sözə niyə məhz həmin adın verildiyini öyrənmək qədər çətindi. Yəni məsələn, niyə türk dillərində ata məhz ata adlandırılıb, latın dillərində məhz pader kimi səsləndirilib. Kim öyrədib axı bu insanlara ad qoymağı?! Əslində mövzumu dilçilikdən yox, toydan falan yazmaq istiyirdim amma ixtisas öz sözünü deyir. Neyniyim, aşıq bildiyini oxuyar. Nə isə keçim toya. 🙂

Hamı adətlərdən, mentalitetdən dad eliyir, çox fikirlər, çox da sözlər deyilib. Mən bu məsələlərə adət, mentalitet prizmasından deyil, kütlə psixologiyası tərəfdən yanaşmaq istiyirəm. (İndi də keçdim psixologiyaya, toy yenə yaddan çıxdı 🙂 ). Bibim demişkən, əlqərəz! Mənim şikayətim ondan ibarətdi ki, biz axı niyə hər şeyi hamı kimi etmək istəyirik?! Bu istək hardan doğur?! Nəhayət ki, toya gəlim. Niyə axı mütləq bir restoran seçilməli, bəylə gəlin saat 6-da gəlib restoranın aşağısında ən az yarım saat gözləməlidi ki, camaat restorana dolsun, sonra bunlar guya təntənə ilə içəri daxil olsunlar. Biz hər şeyin görüntüsünü sevirik. Sanki əsas olan səbəbkarlar və onların xoşbəxtliyi və onların rahatlığı və onların ürəkləri istədikləri kimi əylənmələri deyil. Əsas video zapisdə qalan görüntüdür ki, bəylə gəlin içəri daxil olur, camaat guya onları heç aşağıda görməyibmiş kimi alqışlarla qarşılayır. Sonra da başlanır şampan şəlaləsi, sonra bəylə gəlin rəqsi, camaat ortalıqda vur çatdasun, çal oynasun vəə ən yaralı yerim olan şəkil çəkməklər. Ay başuvuza dönüm, birdən küçədən tanımadığınız biri sizə yaxınlaşıb desə ki, bacımsan, ya qardaşımsan olar səninlə şəkil çəkdirim? Hansı reaksiyanı verərsən? Reaksiyan belə olacaq: “Başa düşmədim?!” “Dəli olmusan?”, ən yaxşı halda da “Niyə?” sualını verib cavab gözləyəcəksən. Amma toyunda tanıdın-tanımadın, yaxın-uzaq, xoşuva gələn-gəlməyən, yoldan keçən-keçməyən hamının üzünə gülüb şəkil çəkdirirsən. Bu da döndü, küçədə qısa yubka, şortik geyinmək olmaz, amma dənizdə çimərlik geyimində gəzmək olar söhbətinə. Əsas məsələ budur ki, gənclər ömürləri boyu həsrətlə  gözlədikləri, özünün həyatındakı ən xoşbəxt günü kimi xəyal etdikləri gündən qətiyyən zövq ala bilmir. Axı kimdi düşünən bu ssenarini toylarçun? Yaxşı, tutalım ki, indi kimdisə düşünüb və birinci dəfə özüyçün belə edib. Bəlkə onunçun belə xoş olub. Sən də özünə xoş olacaq, səni xoşbəxt edəcək bir variantı seç və xoşbəxt bir gün keçir. Problem bilirsiz nədədi? Deyəsən tapdım axı. Problem təmbəllikdədi. Problem bizim düşünmək istəməməyimizdədi. Kimsə düşünüb, biz də o yolnan gedirik. Toyumuzda əziyyət çəksək olar, əsas odu düşünüb əziyyət çəkməyək.

Bu məsələ tək toyla məhdudlaşsa dərd yarı. Həyatımızın hər addımı belədi əslində. Yenə dilə qayıdıram. Azərbaycanda o qədər şivələr, ləhcələr, dialektlər var ki. 5-6 alim bir yerə toplaşıb qərar veriblər ki, Azərbaycanda ədəbi dil Şamaxı ləhcəsi olsun. Yaxşı da eliyiblər. Bir rəsmi, ədəbi dil olmalıdı. Amma indi mən öz bloqumda öz ləhcəmlə yazıram, bunun nəyi pisdi ki? Səmimicəsinə yazıram, heç bir baryer hiss etmədən. Axı mən belə danışıram. Bilirəm bayaqdan yazdıqlarımı oxuduqca öz-özüvə diyirdün ki, hələ deyir dilçiyəm, yazısında gör nə qədər səhv var. Bunlar səhv deyil, sadəcə mən indi ədəbi kimi qəbul olunan dildə yazmıram. Dialektlərimizdə o qədər gözəl sözlər var, o qədər gözəl, şirin ləhcələr var. Mən alqışlayıram o adamları ki, öz ləhcələriylə fəxr eliyir və bunu dəyişmir. Eləsi var utanır, başqa adamların yanında “gələjəm, ağrın aleym, hancarısan, hayındi, qadan alım” və s demir. Burda utanılası heç nə yoxdu. Bu sənin ləhcən, sənin özəlliyin, dilinin gözəlliyidi. Özüvü ədəbi dil çərçivəsinə salmaq ağıllı bir hərəkət deyil. Çərçivələrimiz çoxdu, həddən artıq çoxdu.

Bayaqdan yazdıqca düşünürəm ki, görəsən düz fikirləşirəm? Bəlkə elə hər şey qayda-qanunla olsun. Heç kim çərçivədən kənara çıxmasın. Doğrusu budu ki, bir nəfər ağıllı biri çıxır, qalanı onun ardıyca gedir. Məsələn, bir alim riyazi bir kəşf edib, hamımız onun verdiyi düsturla bir misalı həll edirik. Neyniyirik axı özümüzü əziyyətə salıb kəşf etməyi. Elə bu fikirlərnən gəldim çıxdım dinimizə ki, düzdü də, Allah bizə qanunlarını Qurani-Kərimlə göndərib. Deyib ki, riayət edin, Quranda yazılan yolla gedin. Çərçivə, qanun lazım olmasaydı heç Allah da bizə qanunlarını göndərməzdi ki. Mən niyə gecəynən bu fikirlərə qapılmışam axı? Hələ bir bloq yazıb, camaatı da yerindən edirəm. Amma bir addım o tərəfə fikirləşəndə görürsən ki, düzdü, Allah qanunlarını, çərçivəsini göndərib, amma səni məhdudlaşdırmayıb. Çərçivə o qədər böyükdü ki, hər adam Quranı oxuyanda bir başqa cür qəbul edir, bir başqa cür düşünür. Hətta eyni adam Quranı bir neçə dəfə oxuyanda deyir ki, hər dəfəsində bir başqa cür başa düşmüşəm. Demək mən yanılmıram, başa düşdüyün, könlünə, əxlaqına, həyatına uyğun yaşamalısan. Allah sənə insanların, sənin öz beynivin sənin qarşına qoyduğu qədər məhdudiyyətlər qoymur, əksinə səni inkişaf etdirir. Düşünmə imkanın sonsuzdur, təki düşünəsən.

Nə isə bu gecəyə bu qədər fikirləşmək bəsdi. Olur belə düşüncələr. Bir yaxın dostumuz demişkən, insan biolojisi belədi, yorğun, yuxusuz oldun yüklənmə gedir, fantazilər artır, aktivləşir. Nə isə, çox yüklənmə də ziyandı. Mənim gecəm xeyrə qalsın, yazını isə səhər yayımlayacağıma görə oxuyanlara xeyirli və bol düşüncəli gün arzulayıram.

04:30, Mart 28, 2013

Samirə Haşımzadə

One thought on “Məhdud beyinlər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *