Kim deyir ki, ərəbcə danışmaq bizi “cool” göstərmir?

Bu söhbətdə Suzan Tolhauk ərəb dilini müasirləşdirmə və yaradıcı ifadə yolu ilə canlandırılması təşəbbüsünü irəli sürür. Onun işi ərəbdilli dünyanın kimliyini geri gətirmək və aşağı olma kompleksindən yaxa qurtarmağa yönlənib.

Tərcümə etdi: Samirə Haşımzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *