Meymun kimə qalacaq?

conan_4cred“Meymun kimə qalacaq?” adlanan bu məqalə 1999-cu ildə Harward Business Review-da yayımlanmışdır. Rəhbər işlərin içində itir-batır, işçi isə özündə məsuliyyət hiss etmədiyinə görə rəhbərdən yalnız göstəriş, məsləhət, təşəbbüs gözləyir. Bir çox rəhbərlər işçilərinə kömək etdiklərini düşünərək, həm özlərinə aid, həm də işçilərinə aid olan meymunları, yəni işlərin məsuliyyətini öz boyunlarında gəzdirirlər. Beləcə də heç bir işi vaxtında və effektiv etməyə vaxt tapmırlar. Məqalə rəhbər vəzifədə olan şəxsləri zamanlarını daha yaxşı idarə etmək üçün işçilərini əvvəlcədən daha yaxşı təlimləndirməyə, bütün məsuliyyəti özlərinə yönəltməyə çağırır.

Məqaləni aşağıdakı linklərdən yükləyib oxuya bilərsiniz:

 

Rus: Кому достанется обезьяна?

Ingilis: Who has got the monkey?