Əsas olan sevmək deyilmi?

Sevmək sevməkdir. Biri sevərək eşqini aləmlərə car çəkər, digəri içində gizləyib səssizcə inlər. Biri hicrana tab gətirməyib intihar eylər, digəri vəslə qovuşub hər iki qəlbi şad eylər. Əsas sevmək deyilmi? Yetər ki, sevə biləsən.  Yetər ki, qəlbin eşq atəşi ilə alovlansın. O alov varsa məşuq üçün fərqi nədir, sən çirkinsən, ya gözəlsən, sən zənginsən, ya müflissən. Dərk edən üçün sevilmək bir xəzinədir. O nemət hər kəsə nəsib olmaz. Allah üçün də fərqi yoxdur. Sən Sufilər tək rəqs edərək eşqə çatacaqsan, ya şiələr kimi Hz Əlinin öyrətdiyi yolla vüsala qovuşacaqsan. Əsas olan sevmək deyilmi? Əsas olan Allah, Muhəmməd (s.a.s), Qurani-Kərim deyilmi? Nə düşünürsən o zaman? Gəl! Hansı yoldan gəlməyinin heç fərqi yoxdur. Sən sevgiliyə gəlirsən. Fərqi nədir, Məcnun kimi çöllərə düşüb aşiq oldun, ya Fərhad kimi qayaları yarıb eşqini göstərdin? Səcdədə səni dünya dolusu eşq, aləmlərə sığmayan rahatlıq və ümid gözləyir. Alnın səcdəyə getdikcə səni ömrün boyu qazana bilmədiyin ucalıq gözləyir. Eləysə nəyi gözləyirsən? Əsas olan sevmək deyilmi? Aşiqə 100 yol sevmə desən kimi dinləyər? Sən niyə dinləyirsən “Bunu edirsənsə ibadət edə bilməzsən”,  “İbadət edirsənsə bunları edə bilməzsən” deyənləri? “İbadətdə bu doğrudur, bu yalnışdır” söyləyənləri boş ver. Onlar özləri yalnışdır. Doğrunu və yalnışı bilən yalnız uca Allahdır. Eləysə nə gözləyirsən? Əsas olan sevmək deyilmi? Öz doğrularınla gəl! Özün seçdiyin yolla gəl! Hamı eyni deyil ki. Hamı eyni cür sevə bilməz axı. Sevə bildiyin tərzdə sev! Bu sevgi varsa etiraf üçün hansı zamanı gözləyirsən? Sevdiyinin səndən üz çevirməsinə imkan vermə. O axı çox gözəldir…

04.02.12 – Muhəmməd (s.a.s)-in Mövludu gecəsi

Samirə Haşımzadə

 

Bəraat qəndili


And olsun (bu) aydın Kitaba! Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən, Biz qorxuduruq. Hər bir hikmətli iş o (gecədə) ayırd edilir… (Duxan 1-4)

Quran bu gecədə,  yeddinci səmadan dünya səmasına endirildi. Qədir gecəsində isə ilk dəfə Peyğəmbər Əfəndimizə endirilməyə başlandı.

Bununla Qədir Gecəsi arasında qırx gün vardır. Bəraə adlandırılması haqqında da deyilmişdir ki, xərac tamamilə alındığı zaman bəraətlərini (təmizə çıxmalarını) dilə gətirən bir sənəd yazıldığı kimi, Allah Təala da bu gecə mömin qullarına bəraət yazar. Bu gecədə beş özəllik vardır:

Bu gecənin beş özəlliyi var: 

1) Bu gecədə vacib işlər seçilir və təyin edilir.

2) Bu gecəni ibadətlə keçirənlərə yardımçı olması məqsədi ilə Allah tərəfindən mələklər göndərilir.

3) Bu gecə bağışlanma və əfv gecəsidir.

4) Bu gecədə edilən ibadətlərin fəziləti çox böyükdür.

5) Bu gecədə Peyğəmbərimizə (s.a.s) şəfaət etmək səlahiyyəti verilmişdir. Bu səlahiyyətin üçdə biri Şabanın on üçüncü  günü, üçdə biri Şabanın on dördüncü günü, qalan üçdə biri də Şabanın on beşinci günü verilmişdir.

(more…)

MERAC GECƏSİ

Merac Rasulullah (s.a.s)-in Məkkədə ikən bir gecə əmisi qızı Ümmü Hâninin evindən götürülüb, önce Məscid-i Haram’a (Kəbə), oradan da Məscidül-Əqsaya aparılması ilə başlayan bir gecə səyahətidir.  İsra, gecə səyahəti  deməkdir. Bu hal Qur’an-i Kərim’də belə  anlatılır: “Öz bəndəsini (Muhəmmədi-səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) Özümüzün bəzi nişanələrimizi ona göstərmək üçün bir gecə Məscidül-Həramdan ətrafını mübarək (bərəkətli) etdiyimiz Məscidül-Əqsaya aparan Allah pak və nöqsansızdır. Əlbəttə (Öz bəndəsinin və yuxarı aləmin sakinlərinin danışığını) eşidən və (onların hamısının halını) görən Odur (O Allahdır)..” (İsra Surəsi, 1)

Həzrəti Muhəmməd (s.a.s) səfər zamanı nəqliyyat vasitəsi kimi ölçüdə atdan kiçik, uzunqulaqdan böyük olan qanadlı behişt məxluqu Buraqdan istifadə edirdi. Bütün səfər boyunca Allahın yaxın) mələyi Cəbrail (ə) onu müşayiət edirdi. Merac zamanı Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbər (s.a.s) səmanın yeddi qatını keçmiş, hər mərtəbədə özündən əvvəlki böyük peyğəmbərlərlə görüşmüşdür.  Merac zamanı Allahın izni ilə Həzrəti Muhəmmədə (s) cənnət və cəhənnəmdən mənzərələr göstərilmiş, onların sakinləri barədə məlumat verilmiş,  peyğəmbərimiz insanın hansı əməllərinə görə cənnətə və cəhənnəmə düşdüyünü öyrənmişdir. Əlbəttə, cənnət və cəhənnəm Qiyamət gününə kimi boşdur, heç bir mömin və kafir şəxs hesab günündən əvvəl nə cənnətə, nə də cəhənnəmə salınmaz. Lakin Allah-Təala üçün zaman məfhumu yoxdur. Allahın sonsuz elmi bütün hadisələri baş verməmişdən əvvəl də əhatə edir. Demək, Merac zamanı Allah-Təalanın əmri ilə cənnət və cəhənnəm səhnələri Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbərdən (s) ötrü vaxtından əvvəl canlandırılmışdır. Və yaxud Allah-Təala Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbərin (s) daha yaxşı anlaması üçün cənnət və cəhənnəm görüntülərini onun gözü qarşısında canlandırmışdır. Merac səfərində müsəlmanlara gündə beş vaxt namaz qılmağın vacibliyi barədə əmr də Peyğəmbərə vəhy olunmuşdur. Bu səfərin esas nöqtəsi olan Sidrətu’l-Müntəha (yeddinci qat)-a çatdıqda Hz. Cəbrail (a.s) –  “Ya Muhamməd, mən burdan o tərəfə bir addım da ata bilmərəm, artıq yola yalnız davam edeceksəin” deyərək, Peyğəmbərimiz (s.a.s)in uca Rəbbimizlə görüşüb, danışacağı yerə gətirib buraxmışdır. Daha sonra bu səyahət götürüldüyü yerə qaytarılması ilə başa çatmışdır.

Qurani-Kərimin bir neçə ayəsini təfsirçilər Meracla bağlayırlar. Məsələn, «Nəcm» surəsinin 8-9-cu ayələrində buyurulur: «Sonra (Peyğəmbər Allaha) yaxınlaşdı, yenə yaxınlaşdı. Aralarında kamanın iki ucu arasındakı qədər və ya bundan da az məsafə qaldı». Əlbəttə, İslam dininin əqidə əsaslarına görə, Allah-Təala cisim deyil, onun məkanı yoxdur və Allahın hər hansı məkanda olduğunu düşünmək günahdır. Burada Allahla Peyğəmbər arasında məsafənin «kamanın iki ucu arasındakı məsafədən də az» olması ifadəsi məcazi məna daşıyır. Ayədə Merac zamnı Peyğəmbərin Allaha həmişəkindən daha yaxın olduğunu bildirmək üçün bu cür ədəbi üsuldan istifadə edilmişdir. Bu yaxınlıq isə maddi deyil, mənəvi və ruhani məna daşıyır. İnsanın Allaha yaxınlığı onun lütf və mərhəmətinə layiq görülmə dərəcəsi və sevimli bəndələr cərgəsindəki yeri ilə ölçülür. Elə bir çox ibadət əməllərimizin əvvəlində işlətdiyimiz «qurbətən iləllah» – «Allaha yaxınlıq» sözləri də bunu sübut edir.

MERAC GECƏSİNİ NECƏ DƏYƏRLƏNDİRMƏLİ?

Bu gecə uca Allahın qullarına daha yaxın olduğu gecələrdəndir. Buna görə də bu gecə mümkün olduğu qədər dua və ibadətlə məşğul olub, boş işlərə baş qoşmamaq lazımdır. Merac gecəsində gündüzü oruc tutmaq, gecəsini də mümkün olduğu qədər ibadət və dua ilə keçirmək lazımdır. Bu barədə, Al -Qazalinin və Əbu Musa əl-Mədəninin də nəql etdiyi  “Bu gecə yaxşı əməl edən üçün yüz illik mükafat vardır” və “Rəcəbin 27-ci günü oruc tutana, 60 illik oruc savabı verilir”  kimi hədisi şəriflər vardır.

Merac gecəsini belə keçirmək olar:

(more…)

Rəcəb ayı, Rəqaib gecəsi.

İslami dəyərlərə görə ilin üç ayı müqəddəsdir: Rəcəb, Şəban və Ramazan ayları. Rəcəb ayı əfv və məğfirət, Şəban ayı şəfaət, Ramazan ayı isə savabların qat-qat verilməsi ayıdır. Bu gecə müqəddəs Rəcəb ayı daxil olur. Rəcəb ayının ilk Cümə gecəsi isə Rəqaib gecəsi adlanır.

Bir gün Məhəmməd (s.ə.s.) Rəcəb ayındakı ibadətlərin fəziləti barədə danışırdı. Bu zaman yaşlı bir kişi soruşur: “Ya Rəsulallah! Rəcəb ayını bütünlüklə oruclu keçirməyə gücüm yetməz.” Bu zaman Allahın rəsulu (s.ə.s.) belə buyurdu: “Sən Rəcəb ayının 1-ci, 15-ci və sonuncu günləri oruc tut, hamısını tutmuş savabına qovuşarsan. Çünki bu ayda savablar 10 misli qədər yazılır. Fəqət, Rəcəbi-Şərifin ilk Cümə gecəsindən qafil olma!”

Rəcəb ayının ilk cümə gecəsini “Rəqaib” gecəsi adlanır. Bu gecəyə məxsus bir namaz yoxdur. Müsəlmanlar Raqaib gecəsini ibadətlə keçirməli, qəzası olan qəza namazı qılmalıdır! Qəzası olmayan da nafilə namaz qılar. Bundan başqa, Qur’an-i Kərim oxunmalı, zikr edilib, tövbə istiğfar edilməlidir. Hədis-i şəriflərdə buyurulur:
(Rəcəb ayında Allah’a çox istiğfar edin; çünki Allah-Təala Rəcəb ayının hər vaxtında Cəhənnəmdən azad etdiyi qulları vardır. Bundan başqa, Cənnətdə elə saraylar vardır ki, ancaq Rəcəb ayında oruç tutanlar girər.) [Deyləmi]

(Ramazan ayından başqa Allah rizası üçün bir gün oruc tutan, yaxşı bir yarış atının bir əsrdə gedə biləcəyi məsafə qədər Cəhənnəmdən uzaqlaşar.) [Əbu Ya’la]

(Bu beş gecəde edilən dua geri çevrilməz: Rəgaib gecəsi, Bərat gecəsi, Cümə gecəsi, Ramazan bayramı və Qurban bayramı gecəsi.) [İ.Asakir]

(Rəcəb böyük bir aydır. Allah- Təala bu ayda savabları qat -qat edər. Rəcəb ayında bir gün oruc tutan, bir il oruc tutmuş kimi savaba qovuşar. 7 gün oruc tutana, Cəhənnəm qapıları qapanır. 8 gün oruc tutana Cənnətin 8 qapısı açılır. On gün oruc tutana, Allah-Təala istədiyini verər. 15 gün oruc tutana keçmiş günahları bağışlanar. Rəcəb ayında Allah-Təala Nuh əleyhissəlamı gəmiye mindirdi və o da, Rəcəb ayını oruclu keçirdi. Yanındakılara da oruc tutmalarını əmr etdi.) [Tabərani]

(Rəcəb ayının ilk Cümə gecəsini [Rəgaib gecəsini] ehya edənə, qəbir əzabı edilməz. Duaları qəbul edilər. Yalnız, yeddi nəfərin duası qəbul olmaz: Faizçi, müsəlmanları aşağı görən, ana-atasına əziyyət edən, müsəlman olan və dinin əmrlərinə tabe olan ərini dinləməyən qadın, çalğıçı və zina edən, beş vaxt namazı qılmayan.) [S. Ebediyye] [Bunlar, bu günahları tərk etmədikcə, tövbə etmədikcə, duaları qəbul olmaz.]

Rəcəb ayında edilən dua qəbul edilər, günahlar bağışlanar. Günah işlədənin cəzası da qat- qat olar.

Allah bütün müsəlmanlara hidayət versin və günahlarını bağışlasın. Amin!

Ayatul Kursi

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifətləri ilə hər şeyə qadir olub bütün kainatı yaradan və idarə edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) əbədi, əzəli varlıq Odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin günahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü (elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur!  (2:255)

(Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev)

Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона) объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он — Возвышенный, Великий. (2:255)

(Эльмир Кулиев)

Kandil duası

Ey! bu sonsuz âlemleri, bir zerreden var eden,
Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarına yâr eden,
Bizlere cenneti canân, cehennemi nâr eden,
…Rahmân olan,Rahim olan, bağışlayan RABB’İMİZ.

Bu gece biz , ruhumuzun kirlerinden arındık.
Bu gece biz, beden beden imân ile sarındık.
Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barındık,
Açtığımız bu elleri, boş çevirme YÂ RABBİ !

Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden,
Husûmetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden,
Er geç, Sana gelmek için, geçeceğiz kabirden.
Bize kabir azabını gösterme hiç YÂ RABBİ !

Bu gece af yağmurunu, sağnak sağnak ver bize,
Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize,
Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize,
Mahşer günü, biz kulları, utandırma YÂ RABBİ !

Ataların emâneti, bu mübârek vatanı,
Vatan için şehit düşüp, kucağında yatanı,
O mukaddes kışlalarda eli silah tutanı,
Düşmanların şerlerinden, emin eyle YÂ RABBİ !

Kahraman Türk Milletini, türlü iftiralardan,
Hürriyete kasteden, çağ dışı belâlardan,
Asil Türk gençliğini, sapık mâceralardan,
Anarşiden ve nifaktan, emin eyle YÂ RABBİ !
(more…)

Ərəb hərfləriylə yazaq-3

HƏRƏKƏLƏR – Ərəb dilində SAİT HƏRFLƏR olmur. Bunları göstərmək üçün HƏRƏKƏ adlanan işarələrdən istifadə olunur.

1. FƏTHƏ

Hərfin üzərində meyilli kiçik xətdir. Bu hərəkə incə hərflərdən sonra Ə, yarımqalın və qalın hərflərdən sonra A səsini bildirir. Yəni bu hərəkə bizim ilk sait səsimizdir. Unutmayın, bir hərfə aid olan hərəkə, o hərfdən sonra hesab edilir, yəni hərfə aid olan, hərfdən sonra gələn deməkdir.


(more…)