Patrisia Rayan: İngilis dilinin üstündə bu qədər durmayaq!

Dubayda uzun müddət ingilis dili müəllimi olan Patrisia Rayan provokativ bir sual verir: Dünyanın ingilis dilinə fokuslanması digər dillərdə olan böyük ideyaların yayılmasının qarşısını alır? (Məsələn: Eynşteyn TOEFL testindən keçməli olsaydı nə olardı?) Tərcümə etməyi və ideyaları bölüşməyi inadla müdafiə edən bir çıxış.

Tərcümə etdi: Samirə Haşımzadə

Gözəllik harda gizlənib?

Günlərin bir günü iki  dənizçi öz qismətini axtarmaq üçün dünya səyahətinə çıxır. Onlar üzərək bir adaya gəlirlər. Burada qəbilə başçısının 2 qızı var idi. Böyük qız – dünya gözəli idi, kiçik qız isə elə də gözəl deyildi.

Dənizçilərdən biri öz dostuna dedi:

–          Mən öz xoşbəxtliyimi tapmışam. Burada qalıb qəbilə başçısının qızı ilə evlənirəm.

–          Hə, düz deyirsən. Böyük qız həqiqətən də çox gözəldir, çox ağıllıdır. Sən doğru seçim etmisən.

–          Əziz dostum, sən məni düz başa düşmədin. Mən başçının kiçik qızı ilə evlənirəm.

–          Ağlını itirmisən? O axı … belə də.

–          Bu mənim qərarımdır. Və mən bunu edəcəm.

Beləliklə, dostu yoluna davam edərək üzüb gedir, digəri də elçi daşının üstünə oturur. Demək, qəbilədə belə qayda-qanun var idi ki, başlıq olaraq qızın əvəzində atasına inək verirdilər. Yaxşı gəlinin dəyəri 10 baş inək idi. Dənizçi də 10 baş inək gətirərək, qəbilə başçısının yanına gəlir.

(more…)

Где сокрыто красота

Однажды два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. Приплыли они на остров, где у вождя одного из племён было две дочери. Старшая — красавица, а младшая — не очень.

Один из моряков сказал своему другу:
— Всё, я нашёл своё счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя.
— Да, ты прав, старшая дочь вождя — красавица, умница. Ты сделал правильный выбор — женись.
— Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей дочери вождя.
— Ты что, с ума сошёл? Она же такая… не очень.
— Это моё решение, и я это сделаю.

Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошёл свататься. Надо сказать, что в племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невеста стоила десять коров. Пригнал он десять коров и подошёл к вождю.

(more…)

Linkolnun oğlunun direktoruna yazdığı məktub

Bilirəm o öyrənməlidir ki,  

Bütün insanlar ədalətli deyil,

Bütün insanlar dürüst deyil.

Lakin ona həmçinin öyrət ki,

Hər bir alçaq insanın da öz qəhrəmanı,

Hər eqoist siyasətçinin də öz lideri vardır.

Öyrət ona ki, hər düşmənin dostu var.
Əgər öyrədə bilsən
Qazanılan bir dolların, tapılan beş dollardan daha dəyərli olduğunu öyrət.
Uduzmağı öyrət ona, qalib gəldikdə isə sevinməyi.

Əgər bacarsan onu paxıllıqdan uzaqlara yönəlt.

Ona səssiz qəhqəhə çəkməyi öyrət.

Güclülərin üzdə qalib olduqlarını

Qoy erkən öyrənsin.

Öyrət ona, əgər bacarsan

Kitabların möcüzəsini

Amma ona zaman ver ki,

Səmadakı quşların, günəş altındakı arıların və yaşıl yamacdakı çiçəklərin

Əbədi sirrini dərk etsin.

(more…)

Lincoln’s Letter to His Son’s Headmaster

He will have to learn, I know,   
that all men are not just,
all men are not true.
But teach him also that
for every scoundrel there is a hero;
that for every selfish Politician,
there is a dedicated leader…
Teach him for every enemy there is a friend.
Steer him away from envy,if you can,
teach him the secret of quiet laughter.
Let him learn early that the bullies are the easiest to lick…
Teach him, if you can, the wonder of books…
But also give him quiet time to ponder
the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on a green hillside.
In the school teach him
it is far honourable to fail than to cheat…
Teach him to have faith in his own ideas,
even if everyone tells him they are wrong…
Teach him to be gentle with gentle people,
and tough with the tough.

Mən Allahdan istədim…

Mən Allahdan ağrılarımı azaltmasını istədim. Allah söylədi ki – Mən ağrını azaltmıram, onu sən atmalısan.

Mən Allahdan qüsurlu övladımı tam, sağlam etməsini istədim. Allah söylədi ki, – Onun ruhu tamdır, cismi isə müvəqqətidir.

Mən Allahdan mənə səbr verməsini istədim. Allah söylədi ki, – Səbr bəlaların məhsuludur. O, verilmir, qazanılır.

Mən Allahdan xoşbəxtlik istədim. Allah söylədi ki, -Mən xeyir-dua verirəm. Xoşbəxt olmaq səndən asılıdır.

Mən Allahdan acılarımı azaltmasını istədim. Allah söylədi ki, – Əziyyətlər səni dünya qayğılarından alıb mənə yaxınlaşdırır.

Mən Allahdan ruhumu ucaltmasını istədim. Allah söylədi, – Sən özün ucalmalısan. Mən isə sənin budaqlarını kəsəcəyəm ki, meyvələrin bol olsun.

Mən həyatdan zövq almaq üçün Allahdan hər şey istədim. Allah söylədi ki, – Mən sənə həyat vermişəm ki, hər şeydən zövq ala biləsən.

Mən Allahdan istədim ki, Onun məni sevdiyi qədər mən də başqalarını sevə bilim. Allah söylədi ki, – Bəli, nəhayət ki, sən həqiqəti dərk etdin.

Tərcümə etdi: Haşımzadə Samirə

I asked God

I asked God to take away my pain. God said, No. It’s not for me to take away, but for you to give it up.

I asked God to make my handicapped child whole. God said, No. Her spirit was whole, her body was only temporary.

I asked God to grant me patience. God said, No. Patience is a product of tribulations; it is not granted, it is learned.

I asked God to give me happiness. God said, No. I give you blessings. Happiness is up to you.

(more…)

Vida kəlmələri

 Allahım, əgər mənim bir az daha zamanım olsaydı, mən öz nifrətimi buzda dondurardım və günəşin çıxmasını gözləyərdim.

Insanlar qocalanda sevməyi unudurlar fikrinin nə qədər yalnış olduğunu onlara sübut edərdim. Əksinə, insanlar sevməyi unutduqlarına görə qocalır.

Mən qocalara öyrədərdim ki, ölüm qocalıqdan deyil, unutqanlıqdan gəlir.

Mən başa düşdüm ki, yeni doğulan körpə ilk dəfə balaca əli ilə atasının barmağını tutanda, o, onu həmişəlik tutur.

Mən başa düşdüm ki, birinin digərinə yuxarıdan aşağı baxmağa haqqı yalnız onu ayağa qaldırmaq məqsədilə çatar.

Həmişə hiss etdiyini de və düşündüyün kimi hərəkət elə.

(more…)