* * *

Könlündə vüsal nəğməsi vardırsa, sevirsən,

Sevda dolu qəlbin səsi vardırsa, sevirsən.

 

Yox qorxusu yaş ötsə, xəzan tutsa vücudun,

Ruhunda bahar müjdəsi vardırsa, sevirsən.

 

Eşq içrə təlatümlə coşan qəlbinə hər dəm,

Sevdalıların qibtəsi vardırsa, sevirsən.

 

İstəklini əks etdirəcək güzgüdü qəlbin,

Tənha ürəyin bir kəsi vardırsa, sevirsən.

 

Cəhd eylə məramındakı könlün deyən olsun,

Nitqində vəfa kəlməsi vardırsa, sevirsən.

(more…)

Üçlük

Sənsizliyə tab eyləyə bilsəydi bu könlüm
Məcnun kimi gündüz-gecə çöllərdə gəzərdim,
Məcnun kimi çöllərdə gəzərdim və dözərdim.

***

Qəlbimdə əgər bilsə idim vəslə güman var,
Köksümdəki hər bir ucalan dağı çapardım,
Köksümdəki hər dağı çapardım və tapardım.

***

Olsaydı əgər mümkün o dünyaya gedəndə
Bir dəfə səni görməyimi arzu edərdim,
Bir dəfə səni arzu edərdim və gedərdim.

***

Getdin, nədi sevda qəminin zilləti bildim,
Gəlsəydin əgər sevgidəki zövqü bilərdim,
Gəlsəydin əgər zövqü bilərdim və ölərdim.

***

Bəxt ulduzumu olsa idi görməyə imkan,
Zülmətlər içindən özümə bir yol açardım,
Zülmətlər içindən yol açardım və qaçardım.

Hacı Arif

Yağış yağır

Bu gün hava buludludur,

Yağış yağır küçələr boş.

Bircə mənəm dolanıram sərxoş-sərxoş.

Ara-sıra ağac altda, künc bucaqda

Gur yağışdan daldalanan adamlar var.

Heyrət dolu nəzərlərlə baxır mənə o adamlar.

Düşünürlər bu sərsəri kimdir görən?

Tamam suyun içindədir, amma gülür, ağlı çaşıb,

Bu sevgisiz, bu qorxacaq insanlara nə deyim mən,

Onlar məni dəli bilir,

Kaş ki, biri soruşaydı yaxınlaşıb

“Nə gülürsən, gur yağışda gəzmək nədir?

Baxan deyir bu dəlidir, divanədir”

(more…)