Gözəllik harda gizlənib?

Günlərin bir günü iki  dənizçi öz qismətini axtarmaq üçün dünya səyahətinə çıxır. Onlar üzərək bir adaya gəlirlər. Burada qəbilə başçısının 2 qızı var idi. Böyük qız – dünya gözəli idi, kiçik qız isə elə də gözəl deyildi.

Dənizçilərdən biri öz dostuna dedi:

–          Mən öz xoşbəxtliyimi tapmışam. Burada qalıb qəbilə başçısının qızı ilə evlənirəm.

–          Hə, düz deyirsən. Böyük qız həqiqətən də çox gözəldir, çox ağıllıdır. Sən doğru seçim etmisən.

–          Əziz dostum, sən məni düz başa düşmədin. Mən başçının kiçik qızı ilə evlənirəm.

–          Ağlını itirmisən? O axı … belə də.

–          Bu mənim qərarımdır. Və mən bunu edəcəm.

Beləliklə, dostu yoluna davam edərək üzüb gedir, digəri də elçi daşının üstünə oturur. Demək, qəbilədə belə qayda-qanun var idi ki, başlıq olaraq qızın əvəzində atasına inək verirdilər. Yaxşı gəlinin dəyəri 10 baş inək idi. Dənizçi də 10 baş inək gətirərək, qəbilə başçısının yanına gəlir.

(more…)

Hardadır axı xoşbəxtlik?!

Əsrlərdir ki, insanlığın axtardığı, həsrətində olduğu, lakin əksər insanların da nail ola bilmədiyi varlıqdır xoşbəxtlik. Hamı onu istəyir, hamı onu özündə deyil hardasa – hansısa bir insanın yanında, hansısa bir ölkədə, karyeranın hansısa zirvəsində, uzaqlarda olduğunu düşünür. Lakin əslində əksəriyyət də onun çox yaxında, onların həyatında, öz içlərində olduğunu dərk edə bilmir. Hamımızın dildə dediyi bir söz var – Pul xoşbəxtlik deyil. Lakin “Çoxlu pulum olsaydı, daha böyük ev alardım, həmin maşını alardım, mən də filan ölkədə yaşayardım, Harvardda təhsil alardım” və sair, və ilaxır düşüncələrlə içimizi yeyirik. Bunların hamısı da pulun başının altından çıxır. Bəs həqiqətən də xoşbəxtliyi pulla almaq olarmı? Xoşbəxtlik əyləncələri artırmaqla, məşhurluq və var-dövlət qazanmaqla və ya istədiyin hər bir şeyi ala bilməklə gəlmir axı. Həmin pullara malik olan milyonerlər nə dərəcədə xoşbəxtdir? Ömrü boyu hər istədiyini pulla əldə edə bilən, lakin bədbəxtlikdən intihar etmiş azmı milyoner övladı var?

Xoşbəxtlik heç də əldə edə bilmədiyin maşında, qazana bilmədiyin pullarda, yaşaya bilmədiyin sevgidə deyil. O, sənin malik olduğun ata-anada, 1 uşağın gülüşündə, doğma bir əlin toxunuşunda, gözlərini açdığın səhərdə və ya uşaqlıqda hiss etdiyin qoxunu hardasa duyduğun yerdədir. Xoşbəxtlik tutmaq istədiyin zamanda, andadır. “Insanlar öz içlərində olanı dəyişmədikcə, Allah onların vəziyyətini dəyişməz”deyib, peyğəmbərimiz (s.a.s). Xoşbəxtlik başına gələn hər hansı hadisədə deyil, həmin hadisəni hansı formada qəbul etməyindədir. Təbiidir ki, baş verən, başımıza gələn hər bir hadisəyə müxtəlif cür qiymət vermək olar. Əgər biz müəyyən hadisələrin pessimist tərəflərini düşünərək öz həyatımızı kədərli etmək niyyətindəyiksə, kölgədə qalan, gözümüzə görünməyən xoşbəxtliyin heç bir günahı yoxdur.

(more…)

Yolum hayanadır?

Getmək istəyirəm…..

Uzandıqca heeey uzanan yollar məni harasa aparır. Xoşbəxtliyəmi? Bədbəxtliyəmi? Yoxsa uzaqdan xoşbəxtlik kimi görünən bədbəxtliyəmi, və ya əksinə? Ya da bizim xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik adlandırdığımız məhfumlar kimi boş, mənasız olan boşluğa, mənasızlığamı… Hansını etmək doğrudur görəsən? Sonradan peşman olacağın addımı atmaq, yoxsa heç bir addım atmayıb sonradan peşmanmı olmaq?

(more…)